Press "Enter" to skip to content

Odkrývanie mystéria liečenia akustikou

Mal Pythagoras zo Samosu pravdu, keď tvrdil, že hudba má liečivé účinky? A mohla by veda o zvuku odkryť jedno z najstarších tajomstiev biológie a medicíny? John Stuart Reid, významný anglický vedec zaoberajúci sa akustikou, je presvedčený, že áno. Článok predkladá jeho hypotézu a východiská vedeckého overovania 2500 rokov starej Pythagorovej premisy.

Spracované zo štúdie Johna Stuarta Reida uverejnenom na portáli GreenMedInfo. 

Starogrécky filozof a matematik Pythagoras zo Samosu dal svetu nielen základnú teorému euklidovskej geometrie (Pytagorovu vetu), ale aj vieru v medicínske využitie hudby. Jeden z jeho životopiscov, Iamblichus, píše, “Pytagoras bolo toho názoru, že hudba výrazne prispieva k zdraviu, ak sa použije vhodným spôsobom …[použitím] hudby namiesto medicíny.” 1

Dnes je hudobná terapia vo viacerých krajinách zavedenou klinickou disciplínou. Ľuďom pomáha prekonať fyzické, emocionálne, mentálne, sociálne problémy a predkladá aj spirituálne výzvy. Platnosť Pythagorovej viery v liečivú silu hudby však potvrdzuje len čiastočne. Jeho téza podpory liečenia individuálnymi hudobnými frekvenciami je známa menej. 2, 3, 4, 5, 6

Štúdium mechanizmov liečebného pôsobenia hudby, resp. hudobných frekvencií je len v počiatkoch, preto je J. S. Reid presvedčený, že je dôležité Pythagorovu 2500-ročnú hypotézu vedecky overiť. V prvom kroku plánuje implementovať sériu experimentov, v ktorých sa bude usilovať odhaliť platnosť tohto Pytagorovho predpokladu.

Vedecké základy konceptu

Vibrácie existujú v srdci každej hmoty vo vesmíre. Každá dažďová kvapka, kryštál, skala, hviezda, bunka, rastlina, strom a bytosť je sformovaná z vibrujúcej hmoty. Človek je tak vibračným organizmom. Naše svaly a krv pozostávajú z jemnej stopy elektromagnetických frekvencií, ktoré sa navzájom harmonizujú a prejavujú ako biologická hmota, ktorá obsahuje zložky nášho tela. A podobne ako v orchestri, kde hráči ladia svoje nástroje, aby spolu ladili, aj živé tkanivo koná v harmonickej rovnováhe. Keď sa však objaví ochorenie, vytvára nerovnováhu, v ktorej jeden alebo viacero hráčov celulárneho orchestra tvorí dizonanciu. Generujú vibrácie, ktoré sú pre organizmus neprirodzené.

Biologické mechanizmy v hypotéze J. S. Reida sa dotýkajú primárnych cílií, ktoré sú vitálnou súčasťou takmer všetkých buniek.7

Na povrchu väčšiny buniek ľudského tela je množstvo výstupkov známych ako Integrálne Membránové Proteíny (IMP).8 Majú viacero funkcií, vrátane prenosu potravy do bunky a vylučovanie odpadu. Jeden druh IMP, známy ako primárne cíliá, sú štruktúry na spôsob antén, ktoré reagujú na infračervené svetlo ako aj na špecifické frekvencie zvuku. V istom zmysle pôsobia ako ladičky (ladiace vidličky), ktoré majú určitú rezonančnú frekvenciu a sú maximálne vzrušené iba pri tejto konkrétnej frekvencii.

Pri niektorých ochoreniach sa bunky určitého systému organizmu dostávajú do fázy pokoja, napríklad v dôsledku traumy, invázie patogénu alebo prítomnosti toxickej substancie, ktorá telo vyhodí z rovnováhy a vytvára ochorenie. Tento pokojný stav je známy ako fáza G-0 bunkového cyklu, v ktorej bunky konkrétneho telesného systému skutočne spia a nereplikujú sa. Bunky v podmienkach hlbokého spánku môžu existovať veľmi dlhú dobu. Požadovaným stimulom na to, aby sa bunky zobudili a dostali do fázy G-1, v ktorej sa pripravujú na replikáciu, je podľa medicínskej literatúry čas (viac spánku) alebo výživa.

Bunka na ľavej strane je vo fáze spánku, zatiaľ čo tá na pravej strane bola vyprovokovaná externým stimulom – v hypotetickom modeli zvukom. Popis ilustruje fázy bunkového cyklu smerujúceho k duplikácii DNA, deleniu a tvorbe dvoch dcérskych buniek.

V hypotéze J.S.Reida je potrebným stimulom zvuk určitej frekvencie. Nabudiť bunku je schopný prostredníctvom primárnej cílie. Akonáhle zvuk prenikne do tkaniva, na povrchovej membráne každej bunky sa zjaví vzor akustickej energie známy ako “cymatický vzor” alebo vzor “Faradayovej vlny”. J. S. Reid vo svojom výskume odhaľuje tieto vzory, ktoré pôsobia na IMP a najmä na primárne cíliá, a stimulujú bunky k prechodu z fázy G-0 do G-1 a v konečnom dôsledku späť do zdravého stavu.

Pri svojom štúdiu zaznamenal zvuk, ktorý sa prejavil cymatickým vzorom na povrchu mikroskopických kvapiek vody (pozri video nižšie). Je tak presvedčený, že podobne aj človek, kedykoľvek sa pohrúži do zvuku, membrány jeho buniek a viscerálne vody získajú nádherné vzory, za predpokladu, že zvuk jeho ušiam vyhovuje, ladí. Hlasné a dizonantné zvuky vytvoria v tele skosené, vychýlené a subjektívne škaredé vzory. To vyvoláva otázku: Ako naše bunky reagujú na krásne a škaredé zvuky a ich vzory?

Zvláštnu pozornosť venuje aj rôznym reakciám kvapiek na zvuk. Zistil, že aj keď sú v tesnej blízkosti (celá oblasť je len 4 mm), kvaky rôznych veľkostí reagujú na zvuk inak. Rezonancia tak môže hrať hlavnú úlohu v schopnosti buniek absorbovať akustickú energiu. Pri primárnej cílii J.S.Reid očakáva, že sa budú uplatňovať rovnaké zákony rezonancie: dôležité bude injektovať správnu akustickú frekvenciu na podporu bunkového delenia a stimulovať terapeutický účinok.

Nedávno tento vedec zorganizoval crowd-fundingovú kampaň na získanie financií potrebných k uskutočneniu experimentov na krvných bunkách. Plánuje na nich otestovať širokú škálu frekvencií a hudobných žánrov, aby zistil, ktoré podporujú ich dlhovekosť. Crowd-fundingovú kampaň s titulom: Môže hudba ovplyvniť dlhovekosť ľudských krvných buniek? – môže čitateľ nájsť na Experiment.com. Kampaň už bola úspešne uzavretá. O výsledkoch výskumu budeme informovať.

Odkazy:

  1. Iamblichus’ Life of Pythagoras. Inner Traditions International Ltd, page 59.
  2.  http://cymatechnologies.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/PVD-Success.pdf
  3. http://cymatechnologies.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Tendon-Lesion-Repair.pdf
  4. http://www.medsonix.com/assets/unlv_-pilot_study-peripheral-vascular-disease.pdf
  5. http://www.medsonix.com/assets/unlv_-pilot_study-osteoarthritis.pdf
  6. http://www.kktspine.com
  7. jcs.biologists.org/content/123/4/499
  8. https://en.wikipedia.org/wiki/Integral_membrane_protein
  9. https://link.springer.com/article/10.1007/s11240-014-0429-0
  10.   https://www.jstage.jst.go.jp/article/ast/36/2/36_E1453/_pdf

 

(Visited 207 times, 1 visits today)
%d blogerom sa páči toto: