Press "Enter" to skip to content

Mlieko so „zdravým“ bonusom

Nedávno som v médiách zachytila správu, že nemecké obchodné reťazce by radšej predávali mlieko bez glyfosátu. Začali tlačiť na českých dodávateľov mlieka, aby vyvážali do Nemecka iba mlieko, ktoré tento pesticíd neobsahuje. (1)
Prosím?!? Myšlienky sa mi rozbehli hneď niekoľkými smermi a vyhodnotili závery:

  1. To znamená, že aj na našich obchodných pultoch je mlieko s týmto, zdravie poškodzujúcim, bonusom. A to sme len pri mlieku.
  2. Biznis opäť raz vyhral nad rozumom a v Európskej únii sa schválila licencia na používanie glyfosátu na ďalších 5 rokov. (2) 
  3. Dobré lobistické manévre, keď sa napokon podarilo „pretlačiť“ aspoň tých 5 rokov, lebo pôvodný návrh zainteresovanej loby bolo rokov 15 a protinávrh vychádzajúci z vedeckých záverov bol jeho totálny zákaz. 
  4. V minulom roku sa v EU pripravili aj štandardy na užívanie mlieka bez použitia krmív s GMO. Mnoho plodín bolo modifikovaných tak, aby „prežili“ útok glyfosátu a ich používanie narastalo. Výroba herbicídu glyfosátu vo svete raketovo rástla. (Kto chce dôkaz, ľahko si na webe dohľadá.)

Prečo by nám glyfosát mal prekážať?

Glyfosát je širokospektrálny herbicíd a nachádza sa  dnes v mnohých komerčných produktoch. Je súčasťou aj toľko diskutovaného Roudupu od Monsanta. Tento prostriedok sa používa na ničenie buriny pred zberom a na tzv. dozrievanie plodín. Aj tých, ktoré sú určené na kŕmenie dobytka. S potravou preniká do ich tela. U kráv do mlieka a z neho aj do mliečnych výrobkov. Pre človeka znamená vážne zdravotné riziká. Napriek tomu, že toto všetko vieme a vedecká komunita je viac-menej zajedno o jeho škodlivosti, v Európskej únii dostal licenciu používania na ďalších 5 rokov.

Najväčší problém je, že je odborníkmi označovaný ako endokrinný disruptor. Napodobňuje prirodzené hormóny, najčastejšie estrogén, a narúša rovnováhu hormonálneho systému človeka. Je dôvodne podozrivý z viacerých vážnych ochorení ako sú neplodnosť mužov, hormonálne podmienené rakoviny (prsníkov žien, semenníkov a prostaty u mužov) a neurologicko-degeneratívne ochorenia. Najrizikovejšími skupinami sú osoby, ktoré prechádzajú hormonálnymi zmenami – malé deti, dievčatá v puberte, tehotné ženy a ženy v predmenopauzálnom a menopauzálnom období. (Pozri množstvo štúdií popisujúcich rôzne zdravotné dôsledky.) 

Pritom účinok hormonálnych disruptorov sa nemusí prejaviť hneď. Neexistuje „bezpečné množstvo“ jeho užívania. Pôsobí pomaly a medzi vystavením vplyvu a spustením patogénnych procesov môžu uplynúť aj desiatky rokov. Za roky sa však ich množstvo môže nasčítať. Nachádzajú sa totiž v celom rade produktov každodennej spotreby – plastoch, kozmetike, rôznych náteroch a aj pesticídoch. Najviac estrogénov v typickej západnej strave však pochádza práve z mlieka, mliečnych výrobkov a mäsa. 

A čo na to Európsky úrad pre bezpečnosť potravín? Dnešný systém hodnotenia bezpečnosti potravín je zatiaľ taký, že škodlivosť hormonálnych disruptorov nevie postihnúť. Má totiž svoje špecifiká a princípy existujúceho systému sa zatiaľ nezmenili v súlade s najnovšími poznatkami. Viac tu.

Iné mi pritom nenapadá len vtisnúť do do záverečných riadkov Švejkovo: „Nestřílejte, tady jsou lidi!“

Vaša Agnesa

(Visited 245 times, 1 visits today)
%d blogerom sa páči toto: